Header image  
S30 skærgårdskrydser  

 

HjemTeknisk Udstyr

Her forefindes beskrivelser af det tekniske udstyr som bruges i MiLady under vore sejladser og hvilket grundlag samt motivation vi har til at bruge de tekniske hjælpemidler.

 

Sikkerhed
Sikkerheden til søs er et personligt ansvar. Hvorvidt dette tages seriøst eller ej - er individuelt. Myndighederne kan via lovgivning fastsætte og håndhæve love og regler men i sidste ende ligger ansvaret hos den pågældende der står til søs.

"Kun en tåbe frygter ikke havet"


AIS