Header image  
S30 skærgårdskrydser
 
 
    forrige
 
Skipper's Hjørne

Skipper har før sejlet Pirat dernæst Flipper og dernæst med det fædrende ophav i en Sana-krydser tegnet af Erik Salander fra 1947/48 – bygget i Middelfart af Lærk på Eg med målene 10,35 x 2,5 x 1,7 – virkelig pragtfuldt skib med en vægt på 5,5 tons heraf 50% som blykøl og et sejlareal på 38kvm. Denne kutter kunne virkelig sejle, hvad mange en Knarr har måtte sande i let luft, vi kunne dog ikke holde højde som en Nordisk Krydser men sejlede forbi A.P. Møller's gamle utroligt flotte båd på en lænser. Vi kunne ikke hamle op med både som Ambition - Coral eller Cleo. Kommentar på en Sjælland Rundt i flovt vejr hvor vi lå en klynge både "Kan I så stoppe den motor" Det morede min fader at sejle forbi Kaskelot'er / ½-ton'ere - og lign - i læ'en. Og skulle det ske et yogurtbæger ikke lige kunne sejles op - blev genua'en sat. Stolthed og hukommelsesforskydning gør at de gange hvor vi vitterlig blev sejlet agter - er glemt.

Hjalp, i det omfang jeg kunne, det fædrende ophav med isætning af 6 nye bord og lægning af et teakdæk samt isætning af en 7hk's Vire og agerede gast på diverse sejlture. Båden hed "Nancie" efter min moder og fik præmie ved et stævne for ældre træskibe i Skælskør 1983 - forøvrigt sammen med Ambition ejet af bådbygger William Jensen, som iøvrigt bistod og udførte arbejde på Nancie, en gudsbenådet bådbygger og håndværker altid med sin uundværlige pibe i enten hånden eller munden. Idag videreføres bådbyggertraditionen af William's søn Jørgen - se link her

I denne båd blev skipper oplært kunsten at sejle, søfartsregler, sømandskab og navigation af det fædrene ophav. Navigation baseret på søkort og kompas, alene. Det fædrende ophav kaldte iøvrigt glasfibersejlbåde for Yogurtbægere med pind og brandertgelænder. Det første der røg ud ved overtagelsen af Sanakrydseren - var toilettet. Efter 6 bord var skiftet og nye laminerede ege-bundstokke og svøb sat i var Nancie de facto tæt - undtagen når hun lagde øret godt til. Faderen skiftede også hele apteringen samt kistebænkene i cockpittet. Har desværre ikke arvet hverken fingerfærdigheden eller tålmodigheden.

Skipper har sejlet i flg bådtyper af varierende varighed: Folkebåd, IF, LA og Nimbus, Spækhugger, Bandholm 24, 26 og 30, Knarr, Nordisk krydser, to 6-metere, to 7-metere diverse spidsgattere rangerende fra 26 til 50, Maxi77-95, BB10, Molich10, Kaskelot, skærgårdskrydsere mf... Var så utrolig heldig at sejle med en 55 kvm skærgårdskryder i den Stockholmske skærgård - rendyrket uforfalsket glæde - på nydansk - a Speedmachine... Har et svagt punkt for Folkebåden - klinkbygget som får bølgerne til at klukke - bjærger sig som en Colin Archer og sejler helt vidunderligt.

Vil fremhæve en enkelt båd som jeg helt og aldeles tabte hjertet til, nemlig ”Ambition” nysgerrige kan finde info om ”Ambition” på nettet – den er for nyligt solgt til Norge - men at se Ambition på vandet såvel som på land, den båd stod ikke stille - nok det undervandsskrog som skipper finder det smukkeste han nogensinde har set incl 12m og J-både, ikke at forknejne nutidens flyve-pap men et fuldkølet undervandsskrog ala Ambition er ren, ægte Art-in-motion.

 

Kapsejlads

Vil knytte følgende bemærkninger til kapsejlads primært America's Cup og lign.: De primære indtryk der hæfter sig er : Prestige, kostbare, egocentriske og har intet somhelst med sejlads at gøre desuden tjener det absolut intet formål.. Før i tiden bibragte America's Cup tilblivelsen af de majestætiske J-både og ja, véd de var mindst så dyre som nutidens men ledte ikke frem til gigantiske flerskrogsbåde eller latterlige retsager but hey - money rules the world.

Ovennævnte fortæller vist tydeligt hvilken attitude og manglende viden, skipper har til moderne kapsejlads - nuvel, var som de fleste betaget af 49'eren sejlads og evner med efterfølgende guldmedalje men sandelig mindre begrejstret over udvist sportsmanship fra især det spanske mandskab. Stort applaus til det croatiske mandskab.

En kapsejladsform skipper kan sanktionere er 24-timers kapsejlads - alle uanset bådtype kan deltage, med lidt selvdisciplin skal deltagerne notere tidspunkter samt sejlnumre på andre deltagere, når disse og de fastlagte mærker - mødes ... se link: www.24-timerssejlads.dk Den sejlede distance med behørig hensyn til handicap på de 24 timer, afgør vinderen. Denne sejladstype kan afholdes i samme weekend over hele landet. Gad vide om der kunne tages initiativ til en landsdækkende 24-timers sejlads.

Har med ægte fornøjelse deltaget i mange Sjælland Rundt, gerne i selskab med en god kok og folk med humor - er udpræget deltager ikke vindertypen. Storm P. har engang skrevet "Sejlsport er en herlig drik" - fortolker det således at sejlsport er en lise for sjælen - et fristed i denne ellers så fortravlede verden og langtfra at sejle med et ambitionsniveau på højde med Eiffeltårnet, råbende og skrigende som gale, hvor regler betyder mere end selve sporten og dét at sejle. Ja, er nok en sentimental halvgammel jovial mand, som hellere vil færdes på vandet, nydende hver sekund end blive udråbt, skrigende som idiot. Kapsejlads kan være andet end blodtryksforhøjende - gestikulerende som en italianer og fremmende dansk sprogbrug med adskillige gloser hentet direkte fra Svinedrengen.. Kapsejlads som gentlemanssport, hvor naturlig hensyn er en selvfølge, hvor selve dysten bliver venskabelig men alligevel en dyst, sanktioneres gerne - derfor vil skipper deltage i klubben's kommende onsdagssejladser og skulle en lettere ophidset america's cup-skipper bruge galmandsudtryk i højt toneleje, skrues høreapperatet blot ned, subsidiært, slukkes..

 

Tursejlads

I diverse blade og magaziner indtager kapsejlads efter skipper's mening en alt for signifikant mængde - endnu engang hurra for Internettet - her kan vi finde læsning om tursejlads - læse om andre sejlere's ture, det være sig lange som korte. Det giver megen inspiration og lyst til at sejle de steder som sædvanligvis er beskrevet levende, fuld af entusiasme og livsglæde.

Har du en hjemmeside hvor tursejlads er beskrevet vil den gamle redaktuer gerne linke og derved udbrede information om dét at tursejle - det være sig i motorbåd eller ditto sejl - også gerne om kanalsejlads.. Tursejlads omhandler ikke bådens størrelse - indretning eller formåen men uforfalsket afstressende livskvalitet.

Vil - i det forfængelige håb at tv/medie-folk skulle læse dette - kraftigt opfordre til at producere udsendelser om tursejlads. Med det antal både der findes i danske farvande er dette et uudtømmeligt emne og et klart oplagt valg. Publikum overstiger mangefold det antal som findes til eks-vis en folboldskamp, især Danmark's Radio burde tilgodese, via dette emne, deres obligation til public service :-) Der MÅ være sejlere, selv i DR.

Faktisk umådeligt sørgeligt så lidt der bibringes om sejlads i tv til trods for den store interesse som antallet af både, påviser. Istedet bliver vi spist af med X-faktor - en konkurrence for talentløse..

Disse udsendelser kunne krydres med vores kulturarv - landskaber og huse - øernes historie - mere eller mindre berømte danske skibe - krigshistorie - dykning efter vrag - osv osv.. Vi er en sejlende nation og kan føre denne tradition tilbage til før de nok så berømte/berygtede Vikinger..

Så til DR og TV2 samt regional-tv - se at få produceret udsendelser om sejlads - til glæde for en meget stor del af befolkningen. Det kunne være en kanalrundfart i Chr's-havn kanaler - en kano-udflugt på Furesøen eller Gudenå'en - en tursejlads til det sydfynske øhav - Bornholm eller Anholt rundt - Fjord-sejlads i de utallige flotte danske fjorde - osv osv..

Skulle nogle mediefolk læse dette og mangle inspiration - er de velkomne til at rette henvendelse til den gamle redaktuer :-)

Kan anbefale de af læserne som kan tage tysk tv -NDR- at se udsendelserne "Mare Tv"