Header image  
S30 skærgårdskrydser
 
 
    forrige
 
Konklusion af første år med MiLady

Vi har sejlet små 400 sømil i MiLady i sæsonen 2008 - mest korte ture, påregner at tage revange næste sæson.

Hjemturen fra Åbenrå til Nakskov står stadig i erindringen som meget meget fin omend skipper var mere end nervøs da konen aldrig havde sejlet før, skal til skipperinde's megen ros siges – hun er både en hjælp, støtte og helt enkelt uundværlig samt det faktum at hun har lært hvor afstressende og smukt lystsejlads kan være.

MiLady er ikke just en udpræget komfortsejler med megen luksus, her er ikke varmt vand eller brusebad – ikke engang toilettet har været i brug, der bruges en pøs. Vi kan lide det lidt primitive og dog så hyggelige, stearinlys frem for elpærer. Vi har, ikke overraskende, fundet ting og mangler som skal udbedres samt lært rigtigt meget om selve båden MiLady.

Kan rose sejlegenskaberne og måden hun agerer på vandet – mange beundrer hendes slanke linier og vi nyder alle komplimenterne til fulde.

Som tidligere nævnt finder skipper hende lettere underigget hvilket har størst betydning i let luft. Kan til tider være næsten frustrerende at sejle i området mellem 0-2 sek/m da farten er ringe. MiLady bærer kryds-stel til 12 sek/m men sejler bedre med rebet storsejl og genua-II hvor farten kan overstige 10 knob.


Vi har meldt os på duelighedskursus og vhf-kursus kommende vinter og håber at gennemføre med beviser. Har ansøgt Søfartsstyrelsen om MMSI nummer til bla DSC-funktionen og senere en AIS-transceiver class B qua vores umiddelbare nærhed til Langelandsbæltet og tilhørende megen kommerciel skibstrafik samt egen sikkerhed.

Har valgt løsningen med AIS frem for radar af mange grunde – først fordi en radar på en sejlbåd af denne type er og forbliver en hæmsko og udbyttet kan diskuteres. Derimod ligger løsningen med AIS næsten lige for - radio, kortplotter samt antenne ER jo installeret. Så indkøb af en AIS transciever class B og en omskifter til den i forvejen eksisterende antenne, er de eneste enheder at monterer. Alle skibe over 300 brutto-ton SKAL have AIS og mange mindre skibe, deriblandt lystbåde KAN have AIS. Oplysninger så som: Kaldesignal, MMSI-nr, kurs, fart og position bliver udsendt og modtaget af alle med AIS. Disse oplysninger hentes og aflæses direkte på kortplotteren, så væk er usikkerheden, selv i tåget vejr.

En løsning med AIS transciever, altså sende- og modtage samt omskifter koster i dag omkring 5000,-kr og løsningen med en AIS modtager ca. det halve.

Monteringen er enkelt da et kabel med NMEA-signal til forbindes til kortplotter --- antennen til omskifter og derfra til AIS-enhed og til radioen. Systemet bruger mindre end 10 watt – rækkevidden er den samme som VHF-radioen.

Har bla talt med skibsførere på Rødby-Puttgarden og andre som samstemmende mener det ville højne sikkerheden til søs, hvis lystfartøjer var udstyret med AIS. Og ærlig talt, systemet er til at betale. AIS mottoet er: Be Safe – Be Seen – Be Sure


Vi modtog vores Kaldesignalbevis fra Søfartsstyrelsen pålydende:

Skibsnavn : MiLady

Kaldesignal: xpd9217

MMSI-nr : 219012488


Det har været en udsøgt fornøjelse at sejle med MiLady samt lære hende at kende og vi glæder os allerede til næste sæson med de forbedringer og den lærdom vi har høstet.

I skrivende stund 20/9 er mast og bom taget ud og rigget af, renset og smurt ind I fedt og lagt I masteskuret.

Fredag d. 11.okt kom MiLady på land via kran og i seler – sat i et stålstativ med ekstra støtte i stævn og hæk. Cockpitpresenning og sprayhooden blev afmonteret og hjemtaget - bunden blev højtryks-spulet. Rorpinden afmonteret samt antenner og kabler. Nu mangler blot overdækning og dermed vinter-hi.